Informacije 2024_SLO

Objavljamo informacije za starše o nacionalnem preverjanju znanja 2024 (za 6. in 9.r).

Hkrati vas obveščamo, da je za našo šolo s sklepom ministra določen tretji predmet v 9.r. : TUJ JEZIK ANGLEŠČINA (poleg slovenščine in matematike).