PEDAGOŠKI DELAVCI

Ime in priimek                      Delo, ki ga opravlja                          Elektronski naslov

Andreja Ocvirk                       ravnateljica                                         andreja.ocvirk@ponikva.si

Lea Petek                                  razredni pouk                                    lea.petek@ponikva.si

Petra Špur                                razredni pouk                                    petra.spur@ponikva.si

Irena Zevnik                           razredni pouk                                     irena.zevnik@ponikva.si

Katja Kugonič                          razredni pouk                                    katja.kugonic@ponikva.si

Urška Gorinšek                     razredni pouk, OPB                           urska.gorinsek@ponikva.si

Nevenka Vešligaj               matematika                                          nevenka.vesligaj@ponikva.si

Mateja Bevc                         geografija, zgodovina, OPB            mateja.bevc@ponikva.si

Franja Prezelj                     slovenščina                                           franja.prezelj@ponikva.si

Urška Podčedenšek        angleščina, OPB                                   urska.podcedensek@ponikva.si

Lea Gosar                            druga učiteljica v 1. razredu, OPB         lea.gosar@ponikva.si

Helena Gornjak               OPB, razširjen program                     helena.gornjak@ponikva.si

Ana Posavec                       naravoslovje, biologija, kemija                   ana.posavec@ponikva.si

Marko Golež                      glasbena umetnost, zbor,                  marko.golez@ponikva.si

Irena Mlakar                    šolska svetovalka, soc. ped.              irena.mlakar@ponikva.si

Katja Zatler                    angleščina, podaljšano bivanje         katja.zatler@ponikva.si

Špela Kotnik                  likovna umetnost, gospodinjstvo      spela.kotnik@ponikva.si

Andrej Podgoršek        šport, RAP                                                    andrej.podgorsek@ponikva.si

Renata Završnik           druga učiteljica v 1. razredu, OPB           renata.zavrsnik@ponikva.si

Nuša Lončar Šućur      šport                                                                nusa.loncar.sucur@ponikva.si

Tomaž Kurež                    knjižnica, slovenščina                        tomaz.kurez@ponikva.si

Saša Tisel Fidler            razredni pouk, razširjen program      sasa.tisel@ponikva.si

Maruša Pečenko              razširjen program                                 marusa.pecenko@ponikva.si

DOPOLNJUJEJO OBVEZO

Ksenja Aškerc       specialna pedagoginja (iz OŠ Glazija)                   ksenja.askerc@ponikva.si

Marija Klančar      nemščina (iz OŠ Dramlje)                                          marija.klancar@ponikva.si

Roman Ocvirk      fizika, tehnika in tehnologija (1.gim. Celje)        roman.ocvirk@ponikva.si

Nuša Lončar Šućur      šport (iz OŠ Dramlje)                                    nusa.loncar.sucur@ponikva.si

Tjaša Kos              računalnikarka (iz OŠ Slivnica pri Celju)                  tjasa.kos@ponikva.si

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI NA ŠOLI

Selma Cizerl                     tajništvo, računovodstvo                           selma.cizerl@ponikva.si

Amanda Javornik          tajništvo, računovodstvo                           racunovodstvo@ponikva.si

Majda Benčina                kuharica

Karmen Kadenšek        kuharica

Marija Kolar                     kuhinjska pomočnica

Maksimiljan Korošec   hišnik

Gabrijela Dobnik           čistilka

Janja Kajba                      čistilka

Bernarda Bračko           čistilka

Irena Verdinek                čistilka in kuhinjska pomočnica