Vzgoja za zdravje učencem omogoča, da razvijejo svoje potenciale na področju zdravja in zdravega načina življenja. Pomeni učenje, osveščanje o zdravih izbirah in zdravih navadah. Ob sistematskih pregledih bodo učenci imeli še 2 uri zdravstvene vzgoje, ki jo bo izvajal diplomirani zdravstvenik:

—1.razred   – Zajčkova pot v šolo

—3.razred   – Dobra drža

—6.razred   – Odraščanje

—8.razred   – Gibam se.

Vsak razred bo imel še 2 uri zdravstvene vzgoje in jih izvajajo zaposleni iz ZD Šentjur. Teme so poenotene za celo Slovenijo. V vsakem razredu bo tema vpeta v učni program kot obvezna vzgoja za zdravje:

—1.razred   – Zdrave navade

—2.razred   – Osebna higiena

—3.razred   – Zdrav način življenja

—4.razred   – Preprečevanje poškodb

—5.razred   – Zasvojenost

—6.razred   – Odraščanje

—7.razred   – Pozitivna samopodoba in stres

—8.razred   – Medsebojni odnosi

—9.razred   – Vzgoja za zdravo spolnost.