NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (npz)

KAJ JE TO?

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

NPZ se opravlja v mesecu maju v tekočem šolskem letu.

ZAKAJ?

Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

IZVEDBA NPZ

6. razred

SLOVENŠČINA 7. maj 2024
MATEMATIKA 9. maj 2024
ANGLEŠČINA 13. maj 2024

 

9. razred

SLOVENŠČINA 7. maj 2024
MATEMATIKA 9. maj 2024
TRETJI PREDMET 13. maj 2024

 

Več informacij o Nacionalnem preverjanju znanja si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja se nahaja na naslednji povezavi:  https://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/