Šolska shema  ŠSH je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.  

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je velik poudarek na izobraževanju in promociji.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja povrne vsaki prijavljeni šoli stroške nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Učencem bomo delili sadje, zelenjavo in mleko ali mlečne izdelke kot dodatno živilo pri malici ali med odmori. Delitev ne bo vedno posebej označena v jedilniku, saj se odločamo sezonsko, glede na trenutno ponudbo. Zavedamo se, da bi naj bila živila sveža, lokalna in kvalitetna, brez dolgih prevozov.

Ponudimo lahko samo mleko in mlečne izdelke (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta) brez dodanega sladkorja, sladil, arome, sadja, čokolade, kakava, oreščkov.

Učencem bomo čim večkrat ponuditi sveže sadje, zelenjavo in oreščke ter mleko in mlečne izdelke. ter jih tudi na ta način navajali na uživanja svežih in nepredelanih živil in njihov pomen za zdravje.

Na voljo je spletna stran o Šolski shemi   http://www.shemasolskegasadja.si. Namenjena je obveščanju javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave.

Špela Kotnik in  Maruša Pečenko