ODDELEK UČENCI UČENKE SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 6 9 15 Lea Petek Helena Gornjak
1. B 5 9 14 Maruša Pečenko /
2. A 10 12 22 Urška Gorinšek /
3. A 11 10 21 Irena Zevnik /
4. A 10 6 16 Petra Špur /
4. B 10 6 16 Saša Tisel Fidler /
5. A 7 11 18 Lea Gosar /
6. A 11 12 23 Mateja Bevc Marko Golež
7. A 15 7 22 Katja Zatler Franja Prezelj
8. A 10 16 26 Tomaž Kurež Špela Kotnik
9. A 12 10 22 Ana Posavec Andrej Podgoršek
Skupaj 112 103 215