Šolska knjižnica, znanja bližnjica.

Spanje je dobro,« je rekel, »in knjige so boljše.« (George R. R. Martin)

Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno-izobraževalnega dela.
Je vir informacij in znanja, hkrati pa tudi prostor za druženje in preživljanje prostega časa.
Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in delavcev šole.
Na povezavi Cobiss – knjižnica OŠ Blaža Kocena Ponikva lahko preverite izbor in razpoložljivost knjižničnega gradiva.
Naj se branje začne!
Tomaž Kurež, knjižničar
  • telefon: 059 696 241
  • e-pošta: tomaz.kurez@ponikva.si