Drugega strukturiranega tečaja na temo Outdoor education: a new way of teaching and learning (Učenje na prostem: novi načini poučevanja in učenja), smo se ravnateljica, Andreja Ocvirk, ter učiteljice Mateja Bevc, Helena Gornjak in Urška Podčedenšek udeležile v Bologni v mesecu maju.Tečaj je potekal v angleškem jeziku. Udeležencem je bil namen zagotoviti orodja, ideje in primere dobrih praks ter znanja iz prve roke o tem, kako vključiti izobraževanje na prostem v formalno izobraževanje.

Splošni cilj pa je spodbujati odličnost in inovativnost v izobraževanju z opremljanjem učiteljev z osnovnim znanjem in veščinami za vključitev izobraževalnih dejavnosti na prostem v svoje izobraževalne programe. Spoznali in preizkusili smo praktične dejavnosti in skupinske igre, ki bi jih lahko uporabili in vključili pri pouku na prostem ter izmenjali najboljše prakse in izkušnje o izobraževanju na prostem z učitelji iz različnih evropskih držav.

Ogledali smo si tudi znamenitosti samega mesta Bologna kot so Piazza Maggiore, Baziliko sv. Petronija, poševna stolpa, Baziliko sv. Štefana ter uživali v dobri hrani, saj so prav tam nastale tri kulinarične mojstrovine: bolonjska omaka za testenine, tortelini in lazanja. Prav posebno doživetje pa se je bilo sprehajati po mestu, ki slovi po najdaljših arkadah na svetu in je obenem najstarejše akademsko mestu v Evropi.