Šolo upravljata Svet šole in ravnateljica.
Svet šole sestavlja enajst članov, trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. V letu 2020 je bil Svet šole izvoljen v novi sestavi.

Predstavniki ustanovitelja: Kristina Korže, Klemen Kadenšek in Robi Špur.
Predstavniki delavcev: Majda Benčina,  Nevenka Vešligaj, Franja Prezelj, Marko Golež in Urška Gorinšek.
Predstavniki staršev: Mojca Arzenak, Vesna Madžarič in Janez Kolar.

 

Za predsednico Sveta šole je bila izvoljena Nevenka Vešligaj. Mandat Sveta šole traja štiri leta.